Actief meedoen in Coöperatie Odin

Coöperatie Odin is volledig eigenaar van het bedrijf. De ondernemers werken voor de leden (en andere klanten) en niet voor aandeelhouders of beleggers. Alles is erop gericht om gezonde en gezond geteelde voedingsproducten voor een goede prijs beschikbaar te krijgen en te houden.

Coöperatie met verschillende soorten leden

Coöperatie Odin is een coöperatie op aandelen/participaties en kent de volgende typen leden:

- ondernemingsleden: medewerkers in dienst bij een onder de coöperatie vallende onderneming, die hun capaciteiten en talenten inzetten voor het doel van de coöperatie.
- kapitaalleden: rechtspersonen die in de statuten de ideële doelstelling hebben omschreven dat zij beleggen, investeren of participeren in ondernemingen die werkzaam zijn op het gebied van biologische (dynamische) landbouw en voeding en/of sociaal-economisch verantwoord en duurzaam ondernemen.
- participerende leden: personen die als klant, medewerker of leverancier belang hebben bij de doelstelling van de coöperatie en deze willen ondersteunen.
- begunstigden: instellingen of personen die d.m.v. onderzoek, scholing of culturele activiteiten bijdragen aan de doelstelling van de coöperatie. Op grond hiervan ontvangen zij een deel van het resultaat. Denk bijvoorbeeld aan de Estafette Academie of de stichting Odin Imkerij.

Als medewerker, klant of leverancier kunt u zich aanmelden als overig lid. Overige leden kunnen voor 100 euro een participatie in de coöperatie nemen. Meer participaties kan ook, echter met een maximum van tien. Zegt u op, dan ontvangt u de inleg van uw participaties weer retour.

Actief meedoen in Coöperatie Odin

U kunt binnen de Coöperatie Odin op verschillende manieren meedoen. Door lid te worden, door deel te nemen aan klantenpanels of andere ledenactiviteiten, door financieel te investeren in de coöperatie of door een actieve rol in de ledenraad.

De ledenraad is het hoogste orgaan van de coöperatie. Hieraan worden belangrijke besluiten ter goedkeuring voorgelegd, zoals de winstbestemming, vaststellen van het jaarresultaat, belangrijke investeringen of benoeming van het bestuur. De ledenraad van Coöperatie Odin bestaat uit 12 leden: 5 afgevaardigden die worden gekozen door de ondernemersleden, 3 afgevaardigden benoemd door de kapitaalleden en 4 personen gekozen door de overige leden.


Lid worden?

U kunt lid worden van Coöperatie Odin door een participatie te nemen(min. 1 en max. 10). Aanmelden voor een participatie kan op twee manieren:

1. Voor een aanmeldformulier: mail naar cooperatie@odin.nl
2. U vult het aanmeldformulier in en stuurt deze per post naar het aangegeven postadres of u stuurt de gevraagde gegevens van het aanmeldformulier per mail naar cooperatie@odin.nl
3. Vervolgens maakt u de eenmalige participatie(s) van € 100,- per participatie over op het aangegeven IBAN op het aanmeldformulier.

Na de aanmeldprocedure ontvangt u per post een ledenpas. Via het ledenbulletin ontvangt u vervolgens nieuws en ontwikkelingen over Coöperatie Odin.


Biologisch boodschappen doen met ledenvoordeel?

In onze winkels in Amsterdam, Breda, Amersfoort, Zutphen, Bergen, Alkmaar, Driebergen, Delft, Arnhem, Nijmegen, Dordrecht én in de Odin Bezorgdienst kunt u biologisch boodschappen doen met ledenvoordeel. In al deze winkels ziet u als klant bij alle producten twee prijzen: de normale prijs en een tweede, lagere prijs, voor leden. Wie lid wordt van de Odin-coöperatie en een maandelijkse bijdrage doet in de basiskosten van de winkel, rekent bij de kassa de ledenprijzen* af. Dit is zo berekend dat iedereen die wekelijks tussen de 22 à 30 euro aan boodschappen doet (studenten 15 euro), al voordeel heeft. Hoe meer boodschappen, hoe groter het voordeel. Nieuwsgierig? Klik dan hier voor meer informatie!


Opzegging lidmaatschap Coöperatie Odin

Een opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk, per post (naar Coöperatie Odin, Postbus 225, 4190 CE, Geldermalsen) of per mail via cooperatie@odin.nl te worden doorgegeven. Vermeld hierbij altijd ook uw lidmaatschapsnummer (te vinden op uw ledenpas). Ca. 2 maanden na de datum van opzegging wordt het bedrag van uw participatie(s) teruggestort op uw rekening.