Missie

De 19 coöperatieve supermarkten van Odin en de Odin-groothandel maken onderdeel uit van Estafette Odin BV. Dit bedrijf is geen eigendom van privépersonen, maar van een coöperatie. De basis voor deze coöperatie is 30 jaar geleden gelegd met de oprichting van biologische groothandel Odin. Het uitgangspunt van toen is nog steeds actueel: het aanbod verzorgen van kwalitatief hoogwaardige voeding uit een gezonde landbouw en een eerlijke economie.


Dat gebeurt door te kiezen voor biodynamische en biologische producten van boeren, tuinders en andere leveranciers waar Estafette Odin een duurzame relatie mee heeft. Maar ook door te werken met eerlijke prijzen, zodat alle betrokkenen in de keten een reële vergoeding ontvangen voor hun bijdrage, maar klanten ook niet teveel betalen. Daarnaast is van begin af aan gezocht naar een vorm van dienstbaar ondernemerschap. Dus niet ondernemen voor persoonlijk gewin, maar voor het geheel. Onder andere door af te zien van persoonlijke aanspraken op het bedrijfskapitaal en dit kapitaal te neutraliseren. Dit laatste is gerealiseerd door het bedrijfsvermogen onder te brengen in een stichting. In 2012 is deze stichting omgevormd tot een coöperatie: Coöperatie Odin UA. Een coöperatie is een vereniging met door leden gedeeld en gedragen eigendom. Deze ondernemingsvorm past goed in de huidige tijd, omdat consumenten en medewerkers zo mede verantwoordelijk kunnen zijn voor de koers van het bedrijf en daar, wat de grotere beslissingen betreft, over mee kunnen praten.