Divers & Dichtbij


Proeftuinen voor zaadvaste rassen

Meer variatie op het land, meer variatie in het winkelschap en daarmee meer variatie op het bord dankzij zaadvaste rassen voor de biologische teelt. Daar draait het om bij het project Divers en Dichtbij, Proeftuinen voor zaadvaste rassen. Het driejarig project is eeninitiatief van Estafette Odin BV, i.s.m. het Louis Bolk Instituut en de volgende biodynamische producenten: GAOS in Swifterbant, De Groenen Hof in Esbeek en de MaatschapDames en Heren Vos in Kraggenburg.

Doel: het vinden en toepassen van geschikte zaadvaste rassen waarmee biologische en biodynamische telers in de regio ook in de toekomst uit de voeten kunnen en die de diversiteit in het winkelschap behouden of zelfs verbreden. Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Proeftuinen met groenterassen

a. Biologische proeftuin op zandgrond met fijne groenten - bij De Groenen Hof

b. Biologische proeftuin op kleigrond met grove groenten en bewaargroenten -bij GAOS

Per proeftuin worden drie jaar lang elk jaar 5 verschillende gewassen geteeld. Van deze gewassen wordt een selectie geplant / gezaaid van zaadvaste rassen die geschikt zijn voor de biologische teelt. De gewassen worden tijdens het groeiseizoen gemonitord. Telers,winkeliers en consumenten kunnen bovendien een kijkje komen nemen. En na de oogst worden de verschillende rassen beoordeeld op hun groei-eigenschappen, opbrengst en smaak. Zaadvaste rassen die positief uit de eerste proeftuinronde springen, zullen het jaar erna op praktijkschaal worden getest en opgenomenin het assortiment van de Estafette-winkels en de Odin-abonnementen.De proeftuinen kunnen een ontmoetingsplaats worden voor telers, winkeliers en consumenten: om kennis uit te wisselen, om keuzemogelijkheden in rasdiversiteit beleefbaar te maken en om draagvlak te creëren voor introductie vanrobuuste zaadvaste rassen. 

2. Proefveld met tarwerassen

De meeste baktarwe voor biologische broden die in Nederlandse winkels worden aangeboden, komt van ver buiten ons land. Als de biologische tarwe al in Nederland geteeld wordt, gebeurt dit met vrijwel maar één geschikt ras: Lavett. Dit is een kwetsbare situatie. Wij zien mogelijkheden voor breder gebruik van baktarwe in Nederland (inclusief herintroductie van begeleidende akkerkruiden) met een breder rassenaanbod. In het project willen we bij de Maatschap Dames en Heren Vos in Kraggenburg veldtesten doen met nieuwe rassen, met aansluitend bakproeven met onze bakkers en proefsessies met consumenten. Rassen die positief uit de proefvelden naar voren komen, zullen het jaar erna op praktijkschaal worden getest, om als basis te dienen voor een nieuw broodassortiment in de Estafette-winkels.

Wie doen er mee?

Estafette Odin BV (Koos Bakker, Merle Koomans, Theo Boon), Louis Bolk Instituut (Edwin Nuijten en Edith Lammerts van Bueren), Maatschap Dames en Heren Vos (LizeloreVos), GAOS (Jos Jeuken en Ellen Krul) en De Groenen Hof (René Groenen en Gineke de Graaf).

De volgende partners hebben zich inmiddels aangesloten: IONA Stichting, Bingenheimer Saatgut AG, Stichting Zaadgoed en Biologische Bakkerij Ad van der Westen BV.


Meer weten over de Odin Proeftuinen?

Neem dan contact op met Merle Koomans, Estafette Odin BV, m.koomans@estafette.org of 0345-588218 of Edwin Nuijten, Louis Bolk Instituut, e.nuijten@louisbolk.nl of 0343-523860